EL MONTE TESTACCIO – ŚLADY HISZPAŃSKIEJ OLIWY W RZYMIE

El Monte Testaccio, to sztuczny kopiec położony pomiędzy rzeką Tyber oraz Monte Aventino w Rzymie. Jest to swoistego typu wysypisko śmieci z epoki Imperium Rzymskiego, które złożone jest z milionów amfor, które niegdyś zawierały oliwę z oliwek. Około 80% (według niektórych nawet 90%) z nich pochodzi z miasta Betica, Andaluzja. Była to jedna z rzymskich prowincji w Hiszpanii, zwana przez nich Hispania. Utworzona została w latach 7-2 p.n.e. przez cesarza Augusta. Jej nazwa pochodzi od rzeki Betis, która obecnie nazywana jest Guadalquivir.

Betica była niezwkle ważnym miastem i wnosiła znaczny wkład w Imperium Rzymskie, zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturalnym i politycznym. Wydobywano tam złoto, srebro, miedź oraz ołów. Ważne miejsce zajmował także eksport wina i oliwy.

El Monte Testaccio, u podstaw ma 250 x150 metrów, zaś jego wysokość to 50 metrów. Uważa się, że amfory były gromadzone podczas 300 lat, od epoki Augusta, aż do połowy III wieku. Kopiec ten złożony jest z około 26 milionów potłuczonych amfor. Docierały one do portu w Rzymie, tam były opróżniane i rozbijane na małe kawałki i wywożone na kopiec Testaccio. W celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów, rozsypywano na nich wapno. Wymycie ich oraz powrót do Hiszpanii nie był opłacalny, stąd wybrano inne rozwiązanie.

Według wielu przekazów, miejsce to jest uważane jako świadectwo świetności Rzymu, gdyż według legendy, amfory były przekazywane w charakterze danin, ze wszystkich prowincji Imperium. Dla mieszkańców miasta wielkość kopca była symbolem potęgi antycznego Rzymu.

Na wspominanych amforach zachowały się różne napisy, dziś nazwalibyśmy je etykietami. Wyjaśniają nam one wiele kwestii co do organizacji produkcji oraz dystrybucji oliwy w tamtych czasach. Epigrafika na amforach jest na tyle bogata, że informuje nas o nazwie handlowca czy osoby, która dowiozła oliwę do Rzymu. Umieszczona jest tam informacja o roku produkcji amfory, a także kompletnej kontroli fiskalnej. Pomaga to zrozumieć nie tylko historię produkcji i sprzedaży oliwy z Beatica podczas Imperium Rzymskiego, ale także całą strukturę handlu oraz sposobu w jaki Państwo w nią interweniowało.

Fotografia: La Razón 

POWRÓT