Interóleo zwiększa eksport, przekraczając liczbę 15 milionów kilogramów oliwy z oliwek

Interóleo Picual Jaén wciąż się rozwija. Do liczby 11.000 zrzeszonych rolników, którzy biorą udział w działalności przedsiębiorstwa oraz wyższych wyników sprzedaży teraz dochodzi jeszcze zwiększenie eksportu, który w ostatnich latach wzrósł aż o 22 punkty. Firma Interóleo, która plasuje się na drugim miejscu jeśli chodzi o uzyskiwany obrót w sprzedaży  w sektorze oliwnym Andaluzji, przekroczyła w ostatnim czasie sumę 15 milionów kilogramów oliwy z oliwek przeznaczonej na eksport, co obecnie stanowi 1,36% całkowitej ilości oliwy eksportowanej przez Hiszpanię w ostatnim sezonie. Oznacza to, że eksport stanowi obecnie 32,17% całkowitego obrotu firmy co jest olbrzymim wzrostem w porównaniu do wartości 9,91% z roku 2013.

Kraje takie jak Włochy, Francja, Portugalia, Stany Zjednoczone i Polska już od dłuższego czasu goszczą w swoich domach i kuchniach oliwę z oliwek andaluzyjskiej firmy z Jaén. Ostatnio do tych właśnie krajów firma zaczęła eksportować także butelkowaną oliwę.

Po okresie tworzenia marki i ugruntowania jej na rynku, Interóleo Picual Jaén wciąż wzmacnia obecną i przyszłą pozycję grupy, osiągając ceny powyżej średniej, znaczny wzrost sprzedaży, a teraz także eksportu.  

„Jesteśmy świadomi jak ważna dla przyszłości firmy jest dywersyfikacja sprzedaży naszego produktu, stąd też od dwóch lat mocno stawiamy na eksport oliwy z oliwek, początkowo niebutelkowanej, a obecnie, po naszym wejściu na rynek Polski, także w butelkach” podkreśla prezes Interóleo - Esteban Momblán.

To jest właśnie droga, którą chcemy podążać, ponieważ chcemy wykorzystać to, że nasz najlepszy produkt rolniczy i żywieniowy ma silną pozycję na rynkach krajów rozwijających się, gdzie cena jaką się płaci za produkt jest dużo wyższa niż na naszym własnym terenie” – podsumował Esteban Momblán.

POWRÓT