SIERRA SUR REZERWATEM STARLIGHT

 

Sierra Sur prowincji Jaen zyskała miano Rezerwatu Starlight. Oficjalna ceremonia odbyła się 28 marca 2014 roku. Cały projekt, nad którym prace trwały od 2013 roku, był inicjatywą Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wiejskiego obszaru Sierra Sur. Jest to przejaw uznania Sierra Sur prowincji Jaen, jako jednego z tych miejsc na ziemi, które odznaczają się najmniej zanieczyszczonym niebem.

Fundacja Starlight przyznaje ten tytuł miejscom, które charakteryzują się nienaruszalnymi warunkami naturalnego oświetlenia i gdzie znajduje się czyste, nocne niebo. Strefa główna chroniona jest przez strefę buforową lub ochronną, w której niesprzyjające czynniki, takie jak zanieczyszczenia świetlne i atmosferyczne, ulegają osłabieniu.

Odznaczenie to jest niezwykle ważne dla obszaru któremu zostaje nadane, gdyż stanowi kolejną atrakcję turystyczną. Gwarantuje możliwość podziwiania pięknego nieba, pełnego gwiazd, poznając przepiękne i naturalne cechy krajobrazu. Jest to pierwsze połączenie nauki z turystyką, oparte na astronomii, kształtuje nową formę inteligentnej turystyki.

Warto wspomnieć, że region ten oprócz tego, że posiada doskonałej jakości niebo, może poszczycić się także Andaluzyjskim Obserwatorium Astronomicznym w miejscowości La Pedriza (8 km od miasta Alcala la Real). Istnieją tam także dwie jednostki zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu astronomii, imieniem Alberta Einsteina i Edwina Hubble.

Rezerwat Starlight posiada także Plan Działania skierowany na promowanie wartości kulturowych, edukacji, a także identyfikację miejsc uprzywilejowanych dla obserwacji astronomicznych, ale także tych zróżnicowanych biologicznie.

Obszary Reserva Starlight posiadają jedną lub kilka stref głównych lub stref zamkniętych, w których panują nienaruszone warunki naturalnego oświetlenia i znajduje się czyste, nocne niebo. Strefę główną chroni strefa buforowa lub ochronna, w której niesprzyjające czynniki, takie jak zanieczyszczenie świetlne i atmosferyczne, wpływające na strefę główną, ulegają osłabieniu.

Prowincja Jaen, oprócz tego, że oferuje nam wysokiej jakości oliwę z oliwek, gwarantuje nam także, przejrzyste niebo pełne gwiazd, które można obserwować gołym okiem.

Źródło: Materiały prasowe

POWRÓT